помогите контрольная.. срооочно ...плиз. кто что может?
1.Джулія часто проводить вечори з друзями. 2.Хто шумить у сусідній кімнаті?3.Я вивчаю анг. мову вже 6 років. 4.Твої батьки працюють у театрі,чи не так? 5.Моя сестра виснажена тому що вже два тижні готується до вступу до університету. 6.Зазвичай ця крамниця не працює у неделю. 7.Хто з вас знає імя цього виконавця? 8.Як мені зараз хочется пливти в морі!9.Що ти робив сьогодні цілий день? 10.Чому ти розмовляешь пошепки? 11.Моя матуся готує дуже смачний борщ. 12.Я надаю перевагу класичним авторам. 13.Гарі входить до кімнати, відчиняє шухляду і дістає блокнот. 14.Вічно ти вихваляєшся своїми подвигами. 15.Хтось стукає у двері але Віктор не чує.16.Ти давно на мене чекаєш? 17.Узимку часто йде сніг. 18.Зараз я розую, що ти маеш на увазі.19.Містер Броуді працює у нашому відділі вже 12 років. 20.Я не вважаю, що Марк припускається помилки. 21.Що ти хочеш зараз мені сказати? 22.Моя матуся завжди вважала що друзі важливіші за гроші.23.Відтепер печево смакує набагато смачніше. 24.Ми знайомі з дитинства. 25.Цей словник у мене вже багато років.
Упражнение 2
1.Де ти був, коли приходив Пітер? 2.Цілий день учора ми сперечались про місце будівництва котетжу. 3.Розлини завяли, тому що ти забув полити їх. 4.Коли я повернувся додому, концерт по телебаченню вже розпочався. 5.Раніше ми вважали Грега чесною людиною. 6.Де ти вивчав французьку до того, як записався на курси? 7.Як тільки настала зима, дачне селеще спустошилось. 8.Пол ще не закінчив писати твір, хоча розпочав ще рано вранці.9.Хлопці грали у волейбол, доки на вулиці не стемніло. 10.Моя родина переїхала до Києва в 1987 році 11.Учителька почала опитувати учнів тільки після того, як ще раз пояснила складні вправи. 12.Мері була щасливою, коли бабуся подарувала їй маленьке цуценяі.13Середньорічна температура в той період постійно зростала. 14.Коли мама зазирнула у кімнату, діти щось захоплено малювали. 15.Поки мати готувала вечерю, діти закінчували домашне завдання. 16.Чому ти така сердита? -Коли я повернулась додому, мене оббризкала машина. 17 Ти коли не буть чув щось подібне? 18.Саллі відкрила щоденник, знайшла потрібну сторінку і почала уважно щось читати. 19.Коли ти востаннє розмовлял з Джимом? -Я не бачила його цілу вічність. 20.Сюзанна стала переможецею конкурсу, тому що багато років займалася танцями.

  • Джулия часто проводит вечера с друзями. 2.Хто шумит в соседней комнате? 3.Я изучаю анг. мову уже 6 рокив. 4.Твои родители работают в театре, не так ли? 5.Моя сестра истощена потому что уже две недели готовится к вступления в университету. 6.Зазвичай эта лавка не работает в неделю. 7.Хто из вас знает имя этого исполнителя? 8.Как мне сейчас хочется плыть в море! 9.Що ты делал сегодня целый день? 10.Чому ты розмовляешь шепотом? 11.Моя мама готовит очень вкусный борщ. 12.Я предпочитаю классическим авторам. 13.Гари входит в комнату, открывает ящик и достает блокнот. 14.Вично ты превозносишься своими подвигами. 15.Хтось стучится в дверь но Виктор не чуе. 16 . Ты давно меня ждешь? 17.Узимку часто идет сниг. 18.Зараз я ума, что ты имеешь на увази. 19.Мистер Броуди работает в нашем отделе уже 12 рокив. 20.Я не считаю, что Марк допускается помилки. 21 . Что ты сейчас мне сказать? 22.Моя мама всегда считала что друзья важнее гроши. 23.Видтепер печенье подходит гораздо смачнише. 24.Мы знакомы с дитинства. 25.Цей словарь у меня уже много лет.
    Упражнение 2
    1.Де ты, когда приходил Питер? 2.Цилий день вчера мы спорили о месте строительства котетжу. 3.Розлины завялы, потому что ты забыл полить их. 4.Колы я вернулся домой, концерт по телевидению уже розпочався. 5.Ранише мы считали Грега честной людиною. 6.Де ты изучал французский до того, как записался на курсы? 7.Как только наступила зима, дачный селеще спустошилось. 8.Пол еще не закончил писать сочинение, хотя начал еще рано вранци. 9.Хлопци играли в волейбол, пока на улице не стемнило. 10.Моя семья переехала в Киев в 1987 году 11.Учителька начала опрашивать учеников только после того, как еще раз объяснила сложные вправи. 12.Мери была счастлива, когда бабушка подарила ей маленький цуценяи. 13Середньорична температура в тот период постоянно зростала. 14.Колы мама заглянула в комнату, дети что-то увлеченно малювали. 15.Покы мать готовила ужин, дети заканчивали домашняя завдання. 16.Чому ты такая сердитая? -Когда я вернулась домой, меня обрызгала машина. 17 Ты не быть слышал что-то подобное? 18.Салли открыла дневник, нашла нужную страницу и начала внимательно что-то читати. 19.Колы ты в последний раз разговаривали с Джимом? -Я не видела его целую вичнисть. 20.Сюзанна стала победитель конкурса, так как многие лет занималась танцами.

Вас заинтересует